۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

صدای خانواده‌های شهدای سبز مان باشیم که به حنجره‌های ما نیاز دارند
یکی‌ از کارهائی که منظم توسط میرحسین موسوی و بانوی سبز  مان، زهرا رهنورد و شیخ مهدی کروبی انجام میشد بازدید از خانواده‌های اسرای سبز مان و وابستگان شهدای عزیز مان بود، خانواده شهدایی که به قیمت فشار‌های وحشتناک حکومت و ظلم‌های معمول حاکمان ظالم، از قبول دیه و عدم پیگیری پرونده‌های عزیزان‌شان سرباز زده اند، به قیمت تحمل شرایط غیر منصفانه حاکمیت از آرمان‌های عزیزان‌شان دست نکشیده اند و این میان یگانه چیزی که آنها را در طی‌ کردن این مسیر دشوار یاری میدهد همراهی ماست، اینکه پی‌ در پی‌ یاد‌شان کنیم و وجود و حضور خودشان و آرمان‌هایشان را یادآور شویم و از این طریق جنبش مان را زنده و پویا نگاه داریم، جنبشی که رشد خود را مدیون و مرحوم فداکاری این عزیزان و خیل مردم جان در کف دست گرفته بوده و هست

۱ نظر:

  1. افق های روشن نز
    دیک است این ظالمان به لطف خدا به زودی به دست خودشان به گور ابدی خواهند رفت

    پاسخحذف