۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

آقای خامنه ای، جای فاعل و ظرف مکان را اشتباه ذکر فرموده ایدآقای خامنه‌ای فرموده اند که بعضی‌‌ها صلاحیت حضور در چارچوب نظام را از دست داده اند، ولی‌ من فکر می‌کنم جای ظرف مکان و فاعل را اشتباه ذکر کرده اند، نظام صلاحیت حضور بعضی‌ از افراد را در چارچوب خود در پناه بی‌ درایتی ایشان از دست داد! نظامی که همه جا میگفتیم دارای سطحی از دموکراسی است به جایی‌ رسید که ترجیح داد چارچوبی تنگ تر ببرد تا امنیت جایگاه آقایان تهدید نشود، جایگاه‌هایی‌ که شاید روزی در سایه بی‌ درایتی ما توسط جناحی تصرف شد، ولی‌ حق انتخاب جدید و جبران اشتباه، برخلاف نص صریح قانون از ما سلب شد! موسوی و کروبی و خاتمی عزیزان دربند و آزاد شرف‌های این نظام بودند، نماد‌هایی‌ بودند که به پشتوانه آن وجه دموکراتیک نظام اندکی‌ از سطح صفر فاصله پیدا میکرد که خالی‌ شدن ظرفیت نظام از در بر گرفتن آنها یعنی‌ غلتیدن نظام در استبداد محض، در دیکتاتوری مطلق، رد شدن از مرزی که التزام بسیاری از ما با آن معنا پیدا میکرد!