۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

صدای سید مصطفی تاج زاده را می‌شنویم که فریاد میزند؟ دوشنبه نزدیک است


تاج زاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی، به علت مقاومت در برابر شورای نگهبان با شکایت جنتی از کار در کلی‌ مناسب دولتی محروم شد، قبل و بعد از انتخابات هیچگاه تن‌ به ذلت برداشتن حتا یک گام به عقب نداد، اینک حدود یکسال است که در روزه است، در زندان، در زندانی در زندان که حتا ابا دارند که در بند عمومی‌ آزادش بگذارند و با این‌حال سکوت نمیکند، نامه می‌نویسد و از هر منفذی برای فریاد و تکرار مطالبات استفاده می‌کند. ما چه می‌کنیم؟ چه میتوانیم بکنیم؟ میتوانیم کاغذ پشت کاغذ در مدح ایشان سیاه کنیم از قهرمانی‌های ایشان و هم رزمان و هم هدفان ایشان شعر بسازیم و بخوانیم، ولی‌ آیا این بهترین کار است؟


ایشان هدفی‌ دارد، هدفش هدفِ ماست که اصلا هدفش اعتلا جایگاه ماست، هدفش آن است که مردمی داشته باشیم که بتوانند با قدرت‌شان حاکمیت و هر حاکمی را به چالش بکشانند، ایشان رویای مشارکت در ساختن دولتی دارد که خود به عنوان دولتمرد در آن محدود بماند که این را عملا آن هنگام که در منصب بود ثابت کرد: برگزاری انتخابات شورای شهر اول که به جرات می‌توان آزادترین انتخاب تاریخ ایران نامید و ایجاد نهادی که سابق بر آن، با آنکه مصرح در قانون آماده بود، نهادی که اولین وظیفه‌اش کاستن از اختیارات دولت و حاکمیت و انتقال آن به مردم است، در آبادی کوچکتر، در شهر و روستاها. 

اینک ایشان از زندان ندا داده و طرحی تا خفقان فعلی را بشکند، تا سکوت فعلی را به نجوا و سکون فعلی را به جنبش تبدیل کند. تا خوابِ باطل مستبدان را برای افرینش اجتماعی سرسپرده به صدا و اراده مردم نابود کند تا شاهد طلوعی دیگر و تابشی‌ دوباره و رویشی مجدد در این خاک و این پهنه باشیم. سید مصطفی تاج زاده خواسته است، از ما خواسته است تا دوشنبه‌هایمان را روزی دیگر کنیم، روزی که روزِ ما باشد، روزِ تجلی‌ اراده ما و تلاش در انجام آن، آن بهترین کار است تا زحمات ایشان را ارج دهیم و شانیت دزدیده خود را احیا کنیم و حاکمیت خفته در باد پیروزی را بزیر کشیم. دست بکار شویم که هر روز که از سکوت ما می‌گذرد پایه‌های این استبداد ضخیم تر میشود و شکستن آن سخت تر.

افراد مستقل و متفکر و فاعل سرمایه‌های جنبش تغییر خواهی‌ ایرانند و آنچه که دیکتاتور‌ها از آن هراسناک اند و به همین سبب است که شیفته واژه "ملت"، ملتی بی‌ شکل که حاکمیت آن را شکل میدهد هستند،میخواهند فردیت مستقل افراد را حذف کنند تا از پسِ آن هر آنچه میخواهند کنند و اینک آن روزی است که باید به حاکمیت نشان دهیم که موفق نبوده اند، که ما هستیم، که ما هنوز پشت اعتقادات و افرادی هستیم که منشا و مبلغ آن افکارند آعٔ سید مصطفی تاج زاده یکی‌ از شاخص‌ترین آنهاست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر