۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

در حاشیه صحبت‌های صریح خاتمی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات: چه چیز این صحبت‌ها متفاوت است؟


این پست قدیمی است، یکی‌ دو نفر از دوستان کم لطف زحمت گزارش اهانت آمیز بودن این پست کشیده بودند که الحمدالله حل شد. قسمت اهانت آمیز‌اش رو ما که درک نکردیم کجا بود، دوستان کسی‌ فهمید به ما هم بگه که تکرار نکنیم

اینکه خاتمی تاکید کرده که اگر شرایط تغییر نکند شرکت کردن به مصلحت نیست، اینکه گفته که به میثاق سه نفره‌ای که به همراه میرحسین عزیز و شیخ کروبی مبنی بر محور قرار دادن سه شرط فوق پایبند است و به کمتر از آن راضی‌ نیست، اینکه با صراحت اعلام کرده که انتخاباتی که مجری و نظر آن از یک جریان است حتما سالم نیست عجیب است؟ کدام یکی‌ از اینها در نقض حرف‌های قبلی‌ ایشان است؟ محتوا که قطعاً همان است، ولی شاید بتوان لحن آن را کمی‌ متفاوت دانست.
صحبت‌های اخیر خاتمی که در جمع جمعی از فعالان شمال کشور زده شده است دقیقا همان است که قبلا ایشان تاکید کرده، فقط وجهی از آن پررنگ تر شده که مخاطب آن مردم معترض بودند. سخنرانی‌ قبلی‌ خاتمی که در آن از عفو متقابل سخن گفت صرفا بیان همین صحبت‌ها بود، با مخاطب قرار دادن طرفین که با مسلم شدن ناشنوایی یک وجه آن، خودبخود مخاطب قرار گرفتن آن از موضوعیت خارج شد.


۱ نظر: