۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

چگونه می‌توان به رسا کمک کردتلویزیون رسا، رسانه‌ بخش بزرگی‌ از کنشگران سبز است که به علت پاره‌ای از ملاحظات قادر به قبول کمک از هیچ نهاد دولتی غیر ایرانی‌ یا سازمان‌هایی‌ که شائبه وابستگی‌شان به دولت‌ها میرود نیست، تکیه‌اش بر مردم است و کمک‌های خورد آنها. سابق بر این کانال‌های تغذیه مالی از ایران برای خود تعریف کرده بود که به علت پاره از اقدامات حاکمیت موقتاً به محاق رفته است. به همین سبب ما اراده کرده ایم که این خلأ موقتی را با همیاری هم حل کنیم: با تاسی‌ به همه آن چیزهایی که به ما قدرت میدهد، همه آن چیزهایی که باعث شد حاکمیت را ماه‌ها درگیر خیابان‌ها کنیم و ۲ سال است عاجز از حل این بحران که همان تعداد ماست، شبکه‌های ماست و گروه‌های اجتماعی میخواهیم یاریگر رسا باشیم


برای کمک به رسا می‌توان به آدرس وبسایت این رسانه‌ رفت و با کلیک بر روی بخش کمک‌های مردمی، نحوه کمک را انتخاب کرد تا انجام شود. نحوه این کمک بوسیله شکل زیر با جزئیات توضیح داده شده است:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر