۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

اینک آن زمانی‌ است که از ادعا به عمل باید کوچ کنیمرسا در مخمصه است، رسا به عنوان رسانه‌ جنبش سبز که تریبون بخش بزرگی‌ از افراد درگیر در جنبش بود، فارغ از میزان تعلق‌شان به اندیشه‌های مختلف در مخمصه است. حاکمیت اراده کرده که همه کانال‌های تغذیه کننده مالی‌ داخلی‌ را ببندد، اینک نوبت ماست که در جواب همیاری آنها به پا خیزیم و هرآنچه که در توان داریم بکار گیریم. دو سخن کوتاه با دوستان.
سخنی با دوستان ساکن خارج: این همه از تاثیر گفتیم و اینکه موثر بودن در حضور داشتن نیست، این همه از تفاوت‌ها گفتیم و اینکه قرار نیست همه با هم یکجور عمل کنیم، که شما هم با توجه به امتیازات و محدودیت‌ها منشا عمل اید، منشا خیر. اینک یکی‌ از آن زمان‌هایی‌ است که میتواند این "ساکن خارج بودن" شما بکار آید، اینکه راحت تر میتوانید کمک کنید، اینکه میتوانید حل کننده بخشی از مشکلات دوستان داخل ایران که میخواهند کمک کنند، ولی‌ امکان آن را ندارند باشید، اینها ظرفیت‌هایی‌ است که شما دارید و بچه‌های داخل کمتر دارند. به صفحه رسا برویم و هر آنچه که میتونیم، اندازه آن مهم نیست، مثلا پول یک وعده غذا را به حساب رسا واریز کنیم. با دوستان تماس بگیریم، با بچه‌های ایران و اینجا و آنها را ترغیب کنیم که در این "ضرورت" مشارکت کنند. 
سخنانی با دوستان ساکن داخل: خسته اید، خسته از تحمل مستقیم زجر ظلم‌های حاکمان ظالم. ولی‌ اینک آن وقتی‌ است که باید دست به دست هم دهیم برای عبور از این معضل. لابد رسا را دیده اید و نقش‌اش را می‌دانید، نقشی‌ که به انداز نبوده و یقینا باید بهبود یابد، اینک آن جایی‌ است که باید به پا خیزیم. از همه راه‌هایی‌ که می‌شناسید سعی‌ کنید که کمک کنید، از دوستانی که در خارج دارید که میتوانند به وکالت از شما کمک کنند، و راه‌هایی‌ که در داخل بزودی با تدبیر دوستان باز خواهد شد برای انجام این کمک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر