۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

در حاشیه توهین شریعتمداری به شهید صانع ژاله: روزی خواهد رسید که دیگر بی شرفی کالای رایج بازارتان نباشد


خدایا، فرزندانت را میکشند و بدن هایشان را به یغما میبرند و هویت شان را به تاراج میگذارند! سلاخی میکنند و چنان بی شرمانه اجساد را مظلومانه به دوش میکشند که انسان حیران میماند از حد بی شرافتی و باز هم به این بسنده نمیکنند و از هرانچه که میدانند و میتوانند هزینه میکنند تا به هدف از پیش رسوای شان برسند: میخواهد آبروی جوانی آرمیده در خاک باشد یا تمام ته مانده اعتقادی مردمی که روزی به پی اعتقاد شان تمام رفاه شان را قربانی کردند.
جرمش شرکت در تجمعی اعتراضی بود و مجازاتش گلوله ای داغ بر سینه! کشتند و بر دوش کشیدنتش و از بدنش بتی ساختند برای قربانی کردن عقایدش. دوستانش را به رافت اسلامی و ابزارهای ان که لابد چماق است و باتوم نواختند و در پایان از ایشان جاسوسی ساختند در نزد افکار مردم. مرز بعدی بی شرافتی تان کجاست؟

۱ نظر:

  1. دروغ گفتن گناه کبیره است ، اما نه برای من ، ا.ن. و پیروانه نادان من

    پاسخحذف