۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

لرزه تن‌ مستبدان زمان گواه پیروزی ماست - پیروزی مان مبارک


ما از الان پیروزیم، فارغ از هر آنچه که فردا حادث شود ما از الان میباید پیروزی مان را جشن بگیریم. لرزه تن‌ مستبدان زمان گواه پیروزی ماست که اگر تا هفته قبل وعده به مراسم تدفین جنبش میدادند، اینک از هیچ کاری برای به سکوت واداشتن زمزمه‌هایی‌ که کم کم رنگ فریاد به خود میگیرند ابا ندارند. فریاد‌هایی‌ که چون نفیر، امشب تن‌ سیاهی آسمان تهران را پاره کرد و لرزه بر تن‌ مستبدان ایران انداخت. الله اکبر‌هایی‌ که بزرگی‌ خدا را در برابر حقارت حاکمیت یادآوری میکردند و مرگ بر دیکتاتور‌هایی‌ که تنها بازگویی عاقبت محتوم جانشینان خودخوانده خدا را میکردند. پیروزی مان مبارک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر