۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

خلا محسوس میرحسین و حدیث مرغان بدآهنگی که هویت شان در حمله به میراث موسوی تعریف میشود


جنبش بی رهبر عبارتی بود تا استفاده شود برای انکار نقش میرحسین و خیل فعالین سیاسی که این جنبش بر شانه های آنها شکل گرفت، جنبشی که فداکاری ملتی ان را به پیش برد. اینک کجاییم؟ شعار های مان کجاست؟ میثاق هایی که به مانند محوری ما را دور هم جمع کرده بود: پرهیز از بی اخلاقی های مرسوم دنیای سیاست، خشونت گریزی، قانون مندی، .... .

میرحسین عزیز نیست، مشارکتی‌های موثر یا دربندند، یا در حصر، بچه‌های مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به همین قسم، کروبی هم حصر پایش را بریده، نتیجتا این شده وضع جنبش سبز. و چه طنز تلخی‌ است حدیث امروز ساز‌های ناکوکی که سابق بر این فعالین رو به سخره میگرفت و مرغان بدآهنگی که هویت‌شان در کوبیدن آنها تعریف میشد. مدعیانی که با بی‌ اخلاقی چنان مظلومانه اینک با استفاده از غیبت این عزیزان جبهه خود را عوض کرده اند و مدعی میری شده اند که تا دیروز هدف تیر‌هایشان بود.

میرحسین عزیز نیست و ما دلتنگ همان چند خط بیانیه های ماهیانه هستیم که جنبش را پویا و بر مسیر نگاه میداشت. میری که زمانه با اندکی تاخیر صدق رفتار ها و تصمیم هایش را تایید کرد. آخرین امضایش پای یک منشور است و یک تشکل بنام تشکل راه سبز امید، منشور و جبهه ای که باید میثاق های امروز ما بمانند. دو میثاقی که امروز هدف حمله کسانی است که تا دیروز حضور موسوی، حمله کنندگان به خود ایشان بودند.

۲ نظر:

  1. پیش بینی هایی از حوادث سال های آینده ایران و جهان

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=103&catid=52

    پاسخحذف
  2. لطفا اینقدر سعی نکنید که ازجنبش مردم و نارضایتی جامعه از این رژیم سوء استفاده کنید. این مردم ۱۵۰ سال است که با خواستهای مترقی آزادی و دموکراسی به میدان آمدند و هر بار یکی از دزدان سر گردنه، حق این مردم برای حاکمیت ملی و آزادی و دموکراسی را ندیده گرفت و انکار کرد که آخرینش شارلاتانی بود به نام خمینی با مقلدین و شاگردانی مثل موسوی و کروبی و دیگر هم خطانشان. خلاصه کردن مخالفت مردم با رژیم در مخالفت جناح های داخلی رژیم و کانالیزه کردن ان در جهت منافع مافیاها خیانت به مردم است که نامی جز موج سواری ندارد. ۳۰ سال پیش اینکار را خمینی با مخالفت مردم با رژیم شاه کرد و امروز شاگردانش از قبیل موسوی و کروبی دارند همان بلا را به سر اعتراضات مردم در میاورند.
    مشکل مردم جابجایی مافیای خط امام با مافیای حاکم سپاه و ارزشیها نیست. مشکل مردم کلیت این نظام است و به همین دلیل هم راه حلهای آقای موسوی از قبیل "بازگشت به عصر طلایی" و "اجرای بدون تنازل قانون اساسی " - لابد با محوریت ولایت فقیه- کارساز نیستند.

    پاسخحذف