۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

فرزاد را کشتند تا بی‌ شرفی خود را به رخ بکشند


فرزاد کمانگیر اعدام شد، یک خبر کوتاه از فارس نیوز، رسانه‌ای که وزن دروغ‌هایش بیشتر از راست است، ولی‌ آن هنگام که مربوط به خبر مرگ است بهترین رسانه است که اصلا ابزاری است که آفریده شده تا خبر مرگ بدهد. نمیدونم چی‌ بگم، واقعا دهانم خشک شده، اولیه‌ترین اصول عدل اسلامی یا عدل قضائی رو در نظر نمیگیرند، واقعا ...

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فاقد اولیه‌ترین خصوصیت یک دستگاه عدل پرور است و اصولاً کارکردی غیر از این دارد، دستگاهی است در جهت پیشبرد برنامه‌های بخشی از حاکمان فعلی‌ و قاعدتاً ابزارهای آن در اختیار این هدف است، دستگیر میکنند، شکنجه میدهند و محکوم میکنند و حکم را اجرا میکنند تا کاری کرده باشند در جهت استیلا خود و این وسط آن چیزی که مطلقاً لحاظ نمی‌شود عدالت است. نزدیک خرداد است میخواهند ضربه شصتی نشان دهند، میخواهند بی‌ شرفی خود را به رخ بکشند و یادآوری کنند آنچه را که بارها با حکم قاضی یا بدون حکم وی و با حکم فرمانده بسیج محله در میادین اعدام یا خیابان‌ها کرده اند.

فرزاد کمانگر معلم این پهنه اعدام شد، کسی‌ که ۱۲ سال از عمرش را به ترویج سواد در این کشور اختصاص داد، وبلاگ هم داشت، دستی‌ هم بر قلم داشت و یک مادر عشق هم داشت که هنوز نمی‌داند چه بر سر فرزندش آمده، یک برادر داشت که هنوز نمی‌خواهد باور کند چه بر سر برادرش آمده و یک تعداد زیاد همراه، مثل من، که واقعا حیران و بهت زده به صفحه بازی و حریف مینگریم که چه می‌کند و چگونه در حال غرق کردن خود است.

فرزاد ۱۲ سال معلّمی کرد، ۱۲ سال روز به روز تیشه برداشت و مقابل محرومیت ایستاد، نمیدانم در پرونده چه هست یا نیست که هیچ علاقه‌‌ای ندارم بدانم، که مگر این قوه قضاییه همان نیست که بهترین و صادق‌ترین دوستانمان را در کنج زندان‌ها نگا میدارد؟ چرا باید ادعا‌های چنین دستگاهی برای ما سند باشد؟ فرزاد ۱۲ سال معلّمی کرد که معتقدم که معلم قاتل نمی‌شود، که معلم شرافت دارد، چیزی که دقیقا شما ندارید.

سکوت نخواهم کرد، نخواهیم کرد، نباید بکنیم که آرزوی‌ سکوت ما را دارند، کرد‌ها بخشی از من اند و فرزاد قسمتی‌ از من، بر قتل‌اش سکوت نخواهم کرد و نامش را در کنار کسانی‌ که در راه ریشه کنی جهلی‌ که قاتلانش آرزو دارند قرار خواهم داد! گریه هم نخواهم کرد که مگر همجواری با سهراب و ندا و اشکان گریه دارد که مگر بسیاری از ما چنین آرزو نداریم؟

خواهید دید، عدالت گوسفندی نیست که در مقتل ذبح شود و دفن شود و فراموش شود، دور نیست آن روزی که باد سردی بر پشتتان احساس خواهید کرد و صورت‌هایی‌ که با سکوت به شما مینگرند و فریاد‌هایی‌ که مجازات شما را طلب خواهند کرد!


۱ نظر: