۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

آقای خامنه ای، گفتید انقلاب ریزش و رویش دارد، بنگرید که چگونه شاخه‌های رویانتان ریشه تان را میخشکاند


عسگر اولادی فرمودند که کروبی حجت خدا را گم کرده و طائب هم گفته که اگر موسوی و هاشمی‌ دستگیر شوند ۲ تا گاو هم به هم شاخ نمیزنند، هادی خامنه‌ای که عزلت نشین شده و منتظری و صانعی هر روز با یک توهین مورد عنایت قرار میگیرند، حجاریان و عطریان فر هم که حکم زندان دریافت میکنند، توسلی سکته میکنه و بیت امام مرفه نشینان لپ قرمز خطاب میشوند، عکس شهید همت جمع آوری میشه و خانوم ایشان با بدترین الفاظ مورد خطاب قرار میگیره، دختر طالقانی مورد توهین قرار میگیره و پسر مطهری متهم به مال اندوزی میشه، رئیس جمهور سابق مورد حمله قرار میگیره و دبیر شورای امینیت ملی‌ رو صداش رو میبرند، دیگه از نوری و مهاجرانی و بقیه نگم، از انقلاب ۵۷ چی‌ ماند؟ منظورم غیر از خود شماست آقای خامنه ای؟ گفتید انقلاب ریزش و رویش دارد، ریزش‌هایش را دیدیم و رویش‌هایش را هم شاهد بودیم، ثمر این درخت امسال طائب بود، نقدی بود و جعفری. با اینها می‌خواهید کشور را اداره کنید؟ با اینها حداکثر میتوانید کهریزک بسازید، اینها از ساختن چیزی نمیدانند که فقط نابودی را فرا گرفته اند. مدیر این کشور صفایی فراهانی بود که هم اکنون در کنج زندان است، کدام رویش را می‌خواهید جایگزین آن سازید؟ مشایی یا بهبهانی‌؟ این شاخه‌های جوان که دل به رویش آنها دارید در حال خشکاندنتان هستند، ریشه‌هایتان در می‌‌پوساند و از شما غیر از روایتی که از همه دیکتاتور های دنیا باقی‌ گذشت باقی‌ نمیگذارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر