۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

سنگر به سنگر عقب میروند، آرام نخواهند نشست، به هوش باشیم


هفته دیگر ۱۳ آبان است، روز دانش آموز، روزی که فریاد خواهیم زد، دوباره آنچه را آنها میخواستند را انجام خواهیم داد، بر علیه مستبد زمان فریاد می‌زنیم، بر علیه مستکبر قیام خواهیم نمود و خشم خود را نشان خواهیم داشت، مگر همین نخواستند.

اتفاق‌هایی‌ که این روزها تو تهران افتاده و آنچه که در هفته قبل هنگام انتخابات دانش آموزی افتاد نمیدونم این بدبخت‌ها باز هم مثل سالهای قبل جرات میکنند فله‌ای از دبیرستان‌ها و دبستان‌ها دانش آموز‌ها رو به تجمع بیاورند؟ نمیدونم جسارت این خطر رو دارند که با هزینه خودشون به جمعیت ما بیفزایند. خواهیم دید. ولی‌ چیزی که مسلم است این است که آرام نخواهند نشست که هر چه دارند را ما یک به یک فتح کنیم، تدبیر خواهند کرد، از بی‌ شرفی چیزی کم ندارند که برای جنگیدن سلاح قدرت مندی است، تنها چند روز وقت داریم، چند روز

ایران فقط تهران نیست و جنبش فقط برای اهالی اینجا، جنبش به وسعت همهٔ ایرانه، از تهران تا آبادان و اهواز، از تبریز تا مشهد و زیستن. جنبش به گستردگی همهٔ جامعه است، همه اقشار، همه گروه‌های سنی‌ و قمیتی، همه تفکرها، از دبستان های مشهد تا دانشگاه‌های تهران. پیش میرویم و حکومت گام به گام عقب می‌نشیند، صدایش را رسا تر می‌سازد تا ضعف ناشی‌ از این عقب گرد‌ها کمتر به گوش رسد.

۱ نظر: