۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

حول محور شایعه بیماری یا مرگ خامنه‌ای وقت خود را تلف نکنید، کارهای مهم تری در پیش داریم


کوتاه و مختصر به دوستان: لطف کنید اینقدر حول محور شایعه بیماری یا مرگ خامنه‌ای وقت خود را تلف نکنید که حتا اگر این واقعه مبارک حادث شده باشد انحراف ما از تمرکز بر تبلیغ ۱۳ آبان به بهانه پرداختن به این موضوع، کمکی‌ به جنبش سبزمان نمیکند. در نگاه اول که امکان وقوع این واقعه به صفر میل می‌کند که مطمئن باشید که اگر حتا خامنه‌ای به این مرز نزدیک میشد چنان فضا را امنیتی میکردند که حتا در روستاها هم احساس میشد. در ثانی‌ این اتفاقی‌ نیست که بتوان از سران مخفی‌ داشت که اگر نیک بنگرید حتا نشانه‌های امکان آن را هم نمیابید. و دوستانی که از شوق یا جهل نشانه‌های این محال را بزرگ نمایی میکنند لطف کنند ٔگل به خودی نزنند که جنبش به انرژی آنها برای صرف در راه‌های مفید تر نیاز دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر