۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

کمپین ۹۹، کارانجا در وال استریت برای مجید توکلیچند وقت پیش حرکتی زیبا توسط یک سری از فعالین ساکن در آمریکا آغاز شد که عنوان‌اش "کمپین ۹۹" بود. هدف آن ایجاد نوعی از رابطه متقابل مابین فعالین درگیر در جنبش وال استریت و زندانیان سیاسی و به نوعی باز روایت این دو جنبش برای هم بود.
در همین رابطه ویدئویی که یکی‌ از دوستان از همین مجموعه را برایم فرستاده بود را با هم ببینیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر