۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

آقای خامنه ای، دیگر برای شنیدن پیام ما دیر شده است، جوی خون به راه افتاده و به همراه آن فریاد تغییرآقای خامنه‌ای برای بازگشت بسیار دیر است، بسیار. جوی خون به راه افتاده و آتشفشان‌های کین مردم فعال شده. خیلی‌ سخت بود کشور را تا بدین جا کشاندن، خیلی‌ سخت بود که از انتخاباتی که تثبیت نظام را میشد انتظار داشت سرنگونی را برداشت کرد. فردای انتخابات نوشتم که مگر ما کم حرمت شما نگاه داشتیم؟ مگر کم در راه اعتلا کشور هزینه دادیم؟ جنگ رفتگان ما بودیم، دانشگاه رفتگان ما بودیم، کشور با تلاش ما بدینجا رسید ولی‌ شما چه کردید؟ به ابلهی که کشور را در سراشیبی سقوط انداخت همه چی‌ را فروختید، گذشته انقلاب را و گذشته خود را و آینده کشور را! به مردانی فرختید که نه از اسلام چیزی میفهمند و نه حتا حداقل مشخصات انسانیت را دارا هستند! مسلمانیت که فقط به شهادتین نیست و انسانیت فقط به داشتن دست و پا و بینی‌ و شباهتی‌.

دیر شده است، برای شما دیر شده است، این را ما درک کرده ایم، رهبران ما هم درک کرده اند، شما هنوز نکرده اید؟ به لباس‌های در سوگ نشستمان بنگرید، به چشم‌های در اشک نشسته مان، به دل‌های سرشار از اراده و کینه مان تا درک کنید که دیگر حرمتی باقی‌ نمانده، رکنی از نظام که به آن چنگ بزنید.

عاشورا و تاسوعا امسال سند شکست شماست، به خطبه‌های دیشب خاتمی گوش فرا دهید که معتدل‌ترین و اخلاقی‌‌ترین رهبر ما هم شما را هم تراز یزید میداند که پیام عاشورا سرنگون کردن حکومت منکر است و امروز آن را فریاد زادیم، شما چه کردید؟ سگا‌های رها شده شما کاری کردند که شما انتظار داشتید، ولی‌ نتیجه غیر از آن بود که انتظار داشتید. فکر کنم که برای شما هم دیر شد، تاریخ تکرار میشود، برای شاه هم دیر شد و دیر شنید و فهمید، شما هم همان کردید


۱ نظر:

  1. متن سخنرانی فردای خامنه ای فاش شد. این متن قرار بوده در روزهای آینده توسط خ.ر اجرا شود:
    http://www.kharnameh.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

    پاسخحذف