۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

طنین صدای من است که حکومت خواهد کرد، تا آن روز به سخن دیوارها گوش فرا دهید


بشنوید، برمیگردم، اولین فرصت، برمیگردم تا حضور داشته باشم بدون اینکه معتقد باشم موثر بودن فقط در حضور داشتن است، برمیگردم که اسلحه دست بگیرم، یک اسپری سبز یا سیاه، چه فرقی‌ میکنه، مهم محتوایی که می‌خوام در قالب آن بگنجانم، که با حنجره دیوار فریاد بزنم، تا بگذرم حنجره خودم استراحت کند، خستگی‌ از بند بند بیرون کند تا بهانه‌ای نداشته باشد برای جمعه، برای روزی که طنین فریاد من و هزاران نفر همانند من است که حکمرانی خواهد کرد، همان طور که شما خواسته اید، آخرین جمعه ماه رمضان؛ روز آزادی. مگر شما نخواستید، مگر مشخصش نکردید برای همین مقصود، آزادی. من هم همین خواهم کرد، مشت گره خواهم کرد بر علیه فاسد زمان، بر علیه مستبد حاضر، قاتل برادرانم، خواهرانم. تا آن روز به وکالت از من دیوار سخن خواهد گفت، گوش فرا دهید....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر