۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

چهارشنبه سوری جشنواره نور علیه تاریکی‌ است و آقای خامنه‌ای حق دارد آن رو مغایر با شرع و آئین خودشان بداندآقای خامنه‌ای در اقدامی قابل تحسین حساب شرع مورد تعریف خودشان را از چهار شنبه سوری جدا کردن و حساب خودشان را از آداب و رسوم مورد احترام در میان جامعه ما ایرانیان که البته کیست که نداند و نفهمد رابطه ایشان را با نور و روشنی و دوستی‌ ایشان را با ظلمات شب! کیست که نداند که ظلمات است که بودن ایشان را دوام میبخشد و قوانین و هنجار‌های ایشان و دینی که ایشان پیامبر ایشان است را بر جامعه مسلط می‌سازد! کیست که نداند که در آئین ایشان چه کارهایی قبیح است و چه کارهایی شایسته تقدیر، چه اعمالی بندگان حلقه به گوش ایشان را به بهشت می‌رساند و چه کارهایی به جهنم متصور در زندان‌های "رجائی شهر" و "اوین" ایشان! اقائ خامنه‌ای فقط از مهمترین ابزار‌های خود دفاع می‌کند که همان تاریکی‌ و نادانی‌ متصور در آن است که باید فرق باشد بین ایشان و میر حسینی که این شب را "جشنواره نور علیه تاریکی‌ میداند". باید فرق باشد بین ایشانی که تجاوز و شکنجه کردن در دستگاه ایشان موجب عزت است و فردی که حتا جواب به توهین را برنمیتابد، باید باشد!

فردا شب جشن نور است، جشن روشنی است، شب پاسداشت حقیقت است و جنگ بر علیه شرارت تاریکی‌! شبی‌ است که "به حفظ هویت" و "تاکید بر فرق هایمان" انزجار خود را از تاریکی‌ و پایبندی خود را به سنّت روشنی اعلام میداریم! شبی است که فارغ از دینمان و یا بی‌ دینی مان، تفاوت‌های خودمان را فریاد می‌زنیم، تفاوت‌هایمان با آئین این بی‌ شرفان که انسانیت انسان را هدف گرفته اند با شانیت آن را غیر محترم میکنند

۱ نظر:

  1. درود بر شما ایرانیان وطن دوست . چهارشنبه سوری ایین اجدادمان و جشن نور بر شما مبارک

    پاسخحذف