۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

دوباره صدای پای دموکراسی خواهان به گوش می‌رسد ...


هنوز صدای شیون آن فلسطینی که خانه‌اش را به هیچ از دست داد قطع نشده ...
هنوز بوی گاز ساردین و خردلی که در میان اطلاع و کمک "دموکراسی خواهان" جهان، بر سر و روی زن و کودک حلبچه‌ای و سردشتی فرود آمد به مشام می‌رسد... 
 هنوز افغانستان داغدار صدهزار نفر کشته روس و طالبان و بعد از طالبان است ...
هنوز داغ پانصد هزار کودک کشته شده حاصل تحریم "دموکراسی خواهان" در عراق، بر دل‌ مادران‌شان سرد نشده ...
 هنوز القاعده و بنیادگرایان شیعه و سنی، در پناه امنیت ایجاد شده "دموکراسی خواهان"، در منطقه جولان میدهند ...
 چه میشود کرد؟
 نمی‌بینید چگونه بحرین و عربستان دمکرات شدند؟ 
نمی‌بینید چگونه به کمک دموکراسی خواهان، مصر و لیبی‌ از چنگال خفقان دیکتاتور‌هایشان راحت شدند و به بهشت برین تبدیل شدند؟!!!

و اینک دوباره پای دموکراسی میاید، صدای پای دموکراسی خواهان، تا سوریه را به جزیره‌ ثبات راهنمایی کنند، همانطور که فلسطین را کردند، مصر را کردند، لیبی‌ و افغانستان و عراق را کردند ...

۳ نظر:

  1. تا کی بت پرستی؟ گمان میبرید که این بهتر از آن است؟

    پاسخحذف
  2. بگذار تا عراق به کویت حمله کند، بگذار تا عراق به ایران حمله کند ، بگذار قذافی مردمش را مانند گوسفند مسلخ کند بگذتر اسد ی در و پسر مردمشان را بمباران کند و قصابی کند، بگذار صدای پای غیر ِ دمکراسی در رواندا 100000 نفر را مسلخ کند بگذار در کسوو 8000 تا غیر مسلح را در یکهفته تیرباران کنند بگذار در چاد و کنگو و یمن و سیرالئون و نیجریه ادمها را مسلخ کنند بگذار.... صدای پای دمکراسی خواهان باید بریده شود غلط کرده اند غربیها که بخواهند دمکراسی بیاورند انها چه میفهمند که دمکراسی چی است انها فقط پول میخواهند مثلا در افغانستان که روی نفت و گاز خوابیده و نمیداند با پولش چکار کند خوب غربیها در پناه دمکراسی دوروغین میخواهند ثروت افغانستان را بغارت ببرند همانطور که روسها خواستند ببرند. غلط کرده اند که دمکراسی بیاورند. بگذارید این حکومتها ملتهایشان را بزنجیر بکشند و جیک کسی هم در نیاید و همه فکر کنند که انها در ارامش دارند زندگی میکنند.چرا غربیهای نادان میایند و آرامش مردم و حکومتها را بر هممیزنند و نمیگذارند ان حکومتهای دیکتاتوری براحتی بکشند و مردم براحتی کشته شوند... عجب نامردهائی هستند این غربیها.فقط خودشان میخواهند بکشند و چشم دیدن بکش بکش حکومتها را ندارند!!!!

    پاسخحذف
  3. great response from the 2nd commentator

    پاسخحذف