۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

کاش یک نفر به عنوان حتا دروغ ۱۳ هم شده می‌نوشت


کاش یک نفر به عنوان حتا دروغ ۱۳ هم شده می‌نوشت: حصر رهبران جنبش سبز شکسته شد
به گزارش کلمه، میرحسین موسوی امروز بعد از برچیده شدن موانع امنیتی، در جمع جمعی از دوستداران خود در خانه شخصی‌ خود تاکید کرد که ...

حیف که دست و قلم کسی‌ به کارش نرفت
راستی‌: هفتصد و هفتاد و پنجمین روز حصر هم گذشتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر