۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

در حاشیه اجماع شورای هماهنگی‌ اصلاحات حول محور نامزدی آقای خاتمی؛ "چگونگی" مهم است


آقای خاتمی "ملزم" به حضور شدند، از طرف پیش رو‌ترین و خط شکن‌ترین گروه‌های سیاسی تغییر خواه ایران معاصر. این "الزام" و انشا‌الله "التزام" آقای خاتمی به تصمیم جمعی مطلقاً به معنای گذر از اصول و صرفنظر کردن از خواست و دغدغه‌ها و مسائل سالهای اخیر ایران نیست که اتفاقا این قابلیت و پتانسیل را دارد که در سطحی جدید و با انعکاسی به مراتب قوی تر و عمیق تر آنها را باز طرح کند، ولی‌ به هر حال به یاد بیاوریم که "حضور" به مانند "عدم حضور"، خود، دارای مفهوم سیاسی و نتیجه خاصی‌ نیست که "چگونگی" این حضور، یا عدم حضور است که مفهوم و موضع آن نسبت به مسائل تعیین می‌کند. پس دست به دست هم دهیم و در این فرصت باقیمانده، با حضور فعال چگونگی این حضور را به قسمی شکل دهیم که به کار تبدیل خواست‌هایمان به مطالباتی ملی‌ آید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر