۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

همان که احمدی‌نژاد گفت: "آخر سال است و باید کمی‌ با هم صفا کنیم"


بعد از کش و قوس فراوان و داستان نطق و تهدید و استعفا و پا درمیانی، بالاخره رئیس دولت کشور پایش را در مجلس گذشت تا مدلی‌ باشد برای پاسخگوی در حاکمیتی که سوال شهروندان کشورش در مورد انتخابات را با گلوله جواب داد، تا نمونه‌ای باشد در حاکمیتی که شکایت وزیر کشور موقت‌اش (مصطفی تاج زاده) از عضو شورای نگهبان‌اش هشت سال بدون رسیدگی خاک می‌خورد، پاسخگوی در این حاکمیت اینگونه است. 

رئیس دولت آمد و مجلس را به استهزا گرفت و حرمت سوال و پاسخ را زیر پاهایش له‌ کرد و با گردنی افراشته رفت و مجلسی را پشت خود باقی‌ گذشت لگد خورده و توهین شده، مجلسی که دیگر میتواند بی‌ هراس خود فروشی کند، به بیت ، سپاه یا هر جای دیگه که اگر تا الان کوچکترین حفظ حرمت نام و عنوانی بود، دیگر از الان نیست، مبارک‌شان باشد که این حق مجلسی است که خودخواسته و آگاهانه مشروعیت‌اش را نه از جانب ملت که از طرف مراکزی دریافت کرد که اینک به کار نمی‌آیند. 

شاید بهترین و درست‌ترین قسمت پاسخ‌های احمدی‌نژاد به مجلس همان بود که گفت: "آخر سال است و باید کمی‌ با هم صفا کنیم"، بلی، آخر سال است و کمی‌ با هم صفا کنید، مجلس انتصابی، رئیس دولت انتصابی، شریک در ویرانی ایران و همکار در نابودی نظام. ملت شب عید گرسنه و خسته زیر بار نداشتن‌ها و با کمری خام زیر بر "صفای" شما مینگرند. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر