۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

در راستای با مناظره‌های صدا و سیما؛ این بازی را تمام کنید که خواست‌ها روی میز و مناظره کنندگان واقعی‌ در کنج زندان اند


حرفهای این آقای اطاعت بد نبود، فقط چند تا مساله: ۱- یادمان نمی‌رود که متکلمان، کسانی‌ که ما انتظار داریم پای این میز مباحثه بنشینند و نقش نمایندگی‌ ما را ایفا کنند ، به خنده دار‌ترین اتهامات ممکن هنوز کنج زندانند، صفایی فراهانی، تاج زاده، نبوی، رمضان زاده،... پس در بهترین حالت ایشان فقط نماینده ما نیستند که اگر بودند صدا و سیمایی که روشنی روز را انکار می‌کند میزبان شان نمی‌شد

۲- تلطیف فضا با این اقدامات اتفاق نمیافتاد، به راهکارهای پنج گانه موسوی و نامه کروبی بنگرید تا گام‌های نخست را بیابید: اسرای دربند و عزیزان از دست رفته، مساله ریاست جمهوری، مطبوعات آزاد، آزادی بیان، تضمین آزادی انتخاب،....

۳- نمی‌توان در عرصه مطبوعات قانون جنگل حکمفرما کرد و در این عرصه، با برپایی چنین نمایشنامه‌ای ادعای تریبون دادن به مخالف کرد! نمی‌توان در تریبون‌های رسمی‌ و روزنامه‌های سوبسیدی اتهام محارب را قلقله کرد و حرف از آزادی مخالف زد، بازی خورندگان این نوع سیاست ساده اندیشانی از جنس خودتان هستند که انتخابات، فرصتی که آینده نظامتان را تا ابد تضمین میکرد را تبدیل به بزرگترین تهدید امنیتی کردید که این حماقت در تاریخ ثبت خواهد شد

۴- تا لحظه نگارش این متن هیچکدام از وبسایت و کانال‌های شناخته شده جنبش این حرف‌ها را انعکاس نداده اند، حتا خبرگزاریهای مستقل مورد توافق به این سخنان که به ظاهر آن بسیار جنجالی است را به لیست اخبار خود نیفزوده اند و این یک پیام است که این بازی، بازی خودتان است. در بهترین حالت، همانطور که ذکر شد، آقای اطاعت فقط نماینده ما نیستند.

۵- اگر می‌خواهید گفتگو و مباحثه به راه بیندازید بازی به راه نیندازید که مخاطبان آن را می‌شناسید و خواست‌های آنها را! اینها یک عده تندرو انقلابی و عاشق ویرانی نیستند که تنها نمایندگان خواهش‌های مردمی بی‌ شمارند که در روز بیست و دوم خرداد انتخاب شدند. اهل سیاستند که واقفند که مذاکره ، ترجیحا، میدان امن تری است برای پیگیری مطالبات. نمیتوانید با این گونه بازی‌ها میدان را از آنها بگیرید و بدهید به دست امثال کواکبیان که صریحأ فرموده اند که قائل به تقلب در انتخابات نیستند و حضور در مراسم رئیس انتصابی را به بودن در میان مردم معترض ترجیح دادند

بازگردید به خواست‌های روشن سران جنبش، این یگانه راه برون رفت از بحران است، بحرانی که ادامه آن دودمان شما را بر باد خواهد داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر